Ευκαιρίες για τα Πανεπιστήμια και τη Βιομηχανία

 

argaiv1566

Fusion for Energy (Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης)

H ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση Fusion for Energy ιδρύθηκε το 2007.  Με προϋπολογισμό 4 δις ευρώ για την πρώτη δεκαετία, η επιχείρηση αυτή θα συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους ερευνητικούς φορείς για να αναπτύξει και να κατασκευάσει δομοστοιχεία υψηλής τεχνολογίας για το πρόγραμμα σύντηξης ITER. Βασιζόμενη στη συλλογική επιστημονική γνώση που συγκεντρώνει η επιχείρηση Fusion for Energy, η Ευρώπη θα μπορέσει να γίνει παγκόσμιος πρωτοπόρος στην κατασκευή αντιδραστήρων επίδειξης της σύντηξης.

Μέλη της επιχείρησης είναι οι 27 χώρες της ΕΕ, η Ευρατόμ (εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Ελβετία.

Στόχοι της είναι:
•να καλύψει την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην κατασκευή ενός αντιδραστήρα επίδειξης της σύντηξης ITER, στο Κανταράς της Γαλλίας
•να προετοιμάσει τη νέα γενιά περισσότερο προηγμένων αντιδραστήρων επίδειξης της σύντηξης (DEMO)
•να κατευθύνει τη συνεργασία της ΕΕ με την Ιαπωνία στον τομέα της σύντηξης (Συμφωνία ευρύτερης θεώρησης)

Δομή:
•Όλα τα μέλη της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο.
•Ο διευθυντής (ανώτερος εκτελεστικός υπάλληλος) είναι αρμόδιος για τη διοίκηση της επιχείρησης.
•Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από εκτελεστική επιτροπή (π.χ. κατά την ανάθεση συμβάσεων).
•Μία τεχνική συμβουλευτική επιτροπή συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθυντή για τεχνικά και επιστημονικά θέματα.

Απόφαση 2007/198 για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy

Registration Form

·Παρουσιάσεις του Τμήματος  Συμβολαίων και Προμηθειών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fusion for Energy (F4E), στην 5^η συνάντηση των Industrial Liaison Officers (ILO) στο Catarache, Γαλλία.

-part I
-part II
·Τεύχος Δεκεμβρίου (#1) της F4E.