Κάψια - Αρκαδία 2012

Συνάντηση Εργασίας ΕΠΕΘΣ, 15-18 Μαρτίου 2012
Αρχοντικό Καλτεζιώτη, Κάψια Μαντινείας

kapsia2012

argaiv1443

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέµπτη 15 Μαρτίου 17:30-19:30

• Ενηµέρωση-συζήτηση για το Πρόγραµµα και τις προοπτικές του
• Προγραµµατισµός συνάντησης µε τον EFDA leader (2 Απριλίου)
• ∆ιοικητικά-Οικονοµικά του Προγράµµατος

Παρασκευή 16 Μαρτίου 08:30-13:30

Α. ΙΠΤΑ
08:30-09:10 Μεργιά: Fusion materials performance modeling and experimental validation
09:10-09:40 Σταµατελάτος: Radiation transport studies for fusion reactors: Past activities and future prospects
09:40-10:10 Αποστολόπουλος: Τowards radiation resistance materials for fusion reactors
10:10-10:30 Μεσολωράς: Fusion Materials Challenge

Β. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11:00-11:30 Βαλουγεώργης: Modelling of vacuum pumping systems of DT fusion reactors via kinetic theory
11:30-12:00 Πελεκάσης: Study of Alternative Design Concepts for the Blanket
12:00-12:30 Σαρρής: Transition to turbulence of electromagnetically driven toroidal duct flow
12:30-13:00 ∆ριτσέλης: Numerical modelling of heat transfer and particle transport in MHD flows
13:00-13:30 Kακαράντζας: Investigation of the effect of magnetic field on various types of liquid metal flows
15:00-15:30 Νάρης: Vacuum systems in fusion reactors

Γ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
15:30-16:00
Κάσσινος: Cyprus Transnational Unit (FUTURE-CY)
16:00-16:30 Γρηγοριάδης: 3D numerical simulations of MHD flows around a confined circular cylinder under low, moderate and strong magnetic fields

Δ. Πολυτεχνείο Κρήτης
16:30-17:10
Μουσταϊζής: Progress on Laser Based Negative Ion Beam Production, Acceleration and Neutralization for Tokamak Applications

Ε. ΙΤΕ
17:30-18:10 Λαλούσης: Προσομοιώσεις σφαιριδίων 3-Δ - επίδραση μαγνητικού πεδίου στον ρυθμό εξάχνωσης

ΣΤ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
18:10-18:50
Θρουµουλόπουλος: ITER pertinent equilibrium and stability of fusion plasmas
18:50-19:30 Πουλιπούλης: Extending HELENA to equilibria with parallel rotation

Σάββατο 17 Μαρτίου 08:30-13:30

Ζ. ΕΚΠΑ
08:30-09:00 Τίγκελης: Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων της Οµάδας Σύντηξης του ΕΚΠΑ
09:00-09:20 Μωραΐτου: Mελέτη διαύλου δέσµης οµοαξονικού γυροτονίου
09:20-09:50 Λάτσας: Μελέτη των χαρακτηριστικών διάδοσης και αλληλεπίδρασης στο δίαυλο δέσµης συµβατικού γυροτρονίου
09:50-10:20 Ιωαννίδης: Μελέτη εξαρτηµάτων µικροκυµατικών πηγών µε το CST Studio Suite

Η. ΑΠΘ-ΕΜΠ
10:35-11:10 Βλάχος Λ., Τσιρώνης, Χατζηαντωνάκη: Modeling of electromagnetic wave propagation in fusion plasmas and applications
11:10-11:35 'Ισλικερ: A multiple approach to transport: MHD, gyro-kinetics, and test-particle simulations

Θ. ΕΜΠ
11:35-12:05 Αβραµίδης: Gyrotron Interaction Simulations: Dynamic After-Cavity Interaction in Gyrotrons
12:05-12:35 Λάζαρος: Working for a reliable solution to the problem of magnetic islands in magnetically confined plasmas
12:35-13:05 Κοµίνης: Particle interactions with coherent waves in magnetized plasmas
13:05-13:30 Αναστασίου: Electron-beam radiation: Quasi relativistic and relativistic approach
15:00-15:30 Παπαδόπουλος, Τσιρώνης: Development of a full-wave code and Kinetic Fokker-Planck equation as validation tools for heating, current drive and diagnostics applications
15:30-16:00 Χιτζανίδης: MIE scattering of a plane wave of arbitary frequency off a density blob in magnetized cold plasmas
16:00-16:30 Τσιρώνης: Simulation of automatic control systems with applications to tokamak fusion

Ι. ΕΜΠ-ΑΠΘ
16:30-17:00 Τσιρώνης, Χατζηαντωνάκη: Non-Gaussian beam tracing and applications to EC H&CD and mm-diagnostics

17:15-19:00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης:
∆ιευθύνουν τη συζήτηση οι Γκραίκος, Βοµβορίδης, Βλάχος Ν., Παππά (ΓΓΕΤ), Σταυριανουδάκη
(ΓΓΕΤ), Κάσσινος, Χιτζανίδης.

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2012 15:05)